Oxen | Tandem Oxen | Slaghack | Gräv-Oxen | Kontakt | Återförsäljare | Om företaget
 
Historik
Miljöpolicy för Myreback Maskin AB

Miljötänkandet ska integreras i alla delar av verksamheten, allt från val av
material och komponenter till hur vi rekommenderar kunder att arbeta med våra produkter.

Lagstiftningen på miljöområdet utgör lägsta nivån, för vår strävan till förbättring.

Produktutvecklingen ska ha en klar inriktning mot bättre miljöval.
Vi ska ligga i framkant med motorteknik, drivmedel etc.

Arbetsmiljön och den miljöpåverkan som sker i vår produktion, ska förbättras genom ökad medvetenhet och bättre rutiner.

Våra miljövänliga och småskaliga maskiner för skogsbruket, ska levereras med användarinformation, som leder till ökad medvetenhet och insikt hos våra kunder.

Sten Myreback VD

   
   
Webdesign CaptainKiwi  © 2006 Myreback MASKIN AB